Communicatienetwerk C2000

Snelle en ongestoorde onderlinge communicatie en alarmering is essentieel voor het veilig werken en functioneren van hulpverleners en daarmee voor de veiligheid van burgers. De brandweer maakt samen met de politie, Ambulancezorg, Defensie en bijzondere gebruikers gebruik van C2000.

C2000 is het landelijke digitale communicatienetwerk voor spraakverbindingen en alarmering. Het netwerk biedt de gebruikers mogelijkheden voor een snelle opbouw van een gesprek, groepsgesprekken, noodoproepen en niet-afluisterbare communicatie.

In 2004 verving het netwerk C2000 de bijna honderd afzonderlijke analoge netwerken van de verschillende hulpverleningsdiensten in Nederland. Deze analoge netwerken waren in de jaren ’90 aan het einde van hun technische levensduur. Enkele jaren geleden is gestart met het volledig vernieuwen van het netwerk. Eind januari 2020 is het oude netwerk door het nieuwe C2000 vervangen.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van het digitale netwerk is het hebben van goede randapparatuur zoals portofoons, mobilofoons en pagers van levensbelang. Daarom participeren de regio’s in landelijke inkooptrajecten zoals IBARC. Ook wordt gezamenlijk bijgedragen aan verbetervoorstellen, verbindingsschema’s en handboeken, zoals het Handboek C2000.

Adviescommissie C2000 Brandweer

Portefeuillehouder C2000 is regionaal commandant Diemer Kransen. Hij voert namens de brandweer de gesprekken met het ministerie Justitie en Veiligheid en vertegenwoordigers van de andere gebruikers. Hij krijgt daarbij ondersteuning van de Adviescommissie Brandweer. De adviescommissie bestaat uit leden van diverse netwerken op het gebied van meldkamers, verbindingen, vakbekwaamheid, materieel en incidentbestrijding.

Voorzitter is Martin Evers,
e-mail: martin.evers@vrh.nl

Vakgroep Verbindingen

Deze vakgroep, waarin alle regio’s vertegenwoordigd zijn, deelt kennis over alles wat met C2000 te maken heeft. Leden van deze vakgroep nemen deel aan verschillende multidisciplinaire C2000-overleggen.

Voorzitter is Arie Hellewegen.

Stuur een e-mail

Extra aandacht voor SCL’s

Special Coverage Locations (SCL’s) zijn locaties zoals tunnels, winkelcentra en voetbalstadions, waarbij het noodzakelijk is dat hulpverleners met elkaar en met de meldkamer kunnen communiceren. Omdat we dan spreken van binnenhuisdekking vraagt dat om speciale aandacht.

Vragen over dit onderwerp kun je mailen naar het landelijke SCL-loket.

Programma Implementatie C2000

Zeer omvattend en complex is de vernieuwing van het netwerk C2000. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). De vernieuwing wordt opgebouwd parallel aan het huidige netwerk.

Projectleider Ton Driessen coördineert het programma voor de brandweer. Elke regio heeft een projectleider IVC aangesteld. Gezamenlijk waren zij verantwoordelijk voor de voorbereidingen op de migratie, waaronder het coördineren van het programmeren en vervangen van randapparatuur en het Meldkamer implementatieplan (MIP).

Eind januari 2020 is het nieuwe C2000 in gebruik genomen. In de praktijk blijkt een aantal zaken echter nog niet optimaal te functioneren. Een nazorgteam werkt daarom gestaag aan het verder verbeteren en optimaliseren van het netwerk. Zowel voor de centralisten als de hulpverleners op straat zijn en worden er de nodige verbeteringen doorgevoerd. Soms direct merkbaar, soms minder zichtbaar voor de gebruikers, maar cruciaal voor de stabiliteit en kwaliteit van het systeem.

Samen met beheerders en gebruikers bouwen we stap voor stap aan een betrouwbaar netwerk.

Werkwijze communicatie C2000 netwerk

Deze animaties maken inzichtelijk hoe binnen het netwerk C2000 de communicatielijnen verlopen. De ‘werkanimaties’ zijn bedoeld voor alle brandweermensen die gebruik maken van het C2000 netwerk.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box