Backoffice IBGS

Er ontspoort een trein dichtbij een stad. Daarbij komt een gevaarlijke stof vrij. Dan wordt naast de lokale brandweer ook meteen een AGS gealarmeerd. Deze AGS overlegt met de mensen die de leiding hebben bij het incident. Als ze op een kwestie stuiten die ze niet direct kunnen oplossen, door bijvoorbeeld het missen van kennis, vaardigheden of spullen, dan belt de AGS de backoffice. Deze verwijst de AGS bijvoorbeeld door naar een gespecialiseerde bedrijfsbrandweer of ze geven aan dat extra ontsmetting nodig is. Ze kunnen de AGS dan ook in verbinding brengen met partijen die verder kunnen helpen bij bijvoorbeeld een (advies over) grootschalig schuiminzet, ontsmetting en industriële ondersteuning. De AGS bespreekt eerst met de leidinggevende van het incident wat is besproken met de backoffice. Vervolgens kan de AGS op basis van het advies van het de backoffice contact gaan leggen om extra materieel of hulp in te schakelen.

Doel

Complexe grootschalige incidenten met gevaarlijke stoffen komen weinig voor waardoor we er als brandweer weinig ervaring mee hebben. Tijdens zo’n incident kun je met één telefoontje naar de backoffice IBGS de hulp krijgen die je nodig hebt om zo goed mogelijk te handelen. Je hoeft niet alles over IBGS te weten, als je maar weet waar je de juiste hulp kunt krijgen. De backoffice IBGS vormt de link met alle onderdelen van het landelijk specialisme Samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise en middelen staat hierbij centraal.
Je hoeft niet alles te weten als OvD of AGS bij een incident met gevaarlijke stoffen als je maar weet waar je hulp kunt vragen en je jouw probleem goed kunt omschrijven.

Waarom

Het aantal gevaarlijke stoffen dat in onze maatschappij in gebruik is en de omstandigheden waarbij ze voorkomen, is veel te groot om te verwachten dat de noodzakelijke kennis voor incidentbestrijding bij één operationele AGS aanwezig is. Hierbij gaat het naast het leveren van vakinhoudelijke kennis, ook over de beschikbaarheid van informatie, middelen, specialistische kennis in het land en advisering over de incidentbestrijding. Er is daarom behoefte aan één landelijke ‘hulplijn’ met betrekking tot IBGS, die dienstdoet als vraagbaakfunctie voor de mensen in het veld, in de vorm van een backoffice.

Hoe

Het Landelijk Informatiepunt Ongevallen Gevaarlijke Stoffen (LIOGS) bestaat al lang. Dit landelijk operationeel adviescentrum valt onder de regio Rotterdam-Rijnmond en is bedoeld voor specialisten van brandweer, politie, kustwacht, Defensie en eventuele andere partners.

Het LIOGS wordt doorontwikkeld om de functie van Backoffice IBGS te kunnen vervullen. Als je als AGS contact opneemt met deze backoffice, dan krijg je een deskundig AGS aan de telefoon. Je spreekt dus van een contact tussen twee experts. De contactzoekende AGS doet dat wel in afstemming en in opdracht van de leidinggevende van het incident. De AGS van de backoffice helpt ook om de juiste vragen te stellen. Je hebt een probleem en dat leg je voor en bespreek je met de collega van de backoffice. De backoffice kan dan adviseren wat je wel of niet kunt doen. De backoffice kan je ook doorverbinden met bijvoorbeeld experts op het gebied van de verschillende onderdelen van het landelijk specialisme. Het is geen meldkamer, maar een telefonische hulpverleningsdienst die 24 uur per dag bereikbaar is voor advies. De backoffice wordt bemenst door AGS’en van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Zij hebben veel ervaring met incidenten met gevaarlijke stoffen en hebben alle netwerken die uit het project SIBGS komen tot hun beschikking.

Je hoeft niet alles te weten als OvD of AGS bij een incident met gevaarlijke stoffen als je maar weet waar je hulp kunt vragen en je jouw probleem goed kunt omschrijven

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box