Specialistische IBGS-eenheid voorkomt erger

Een tankwagen slaat om in een bocht. De tank scheurt en enkele duizenden liters bijtende en toxische vloeistof stromen uit over een wegdek met klinkers. Er vormt zich een vloeistofplas. Een deel van de vloeistof komt in het riool terecht. Een bijtende toxische damp stijgt op en wordt vrij door de wind verspreid. De vloeistof in het riool zorgt verderop voor een extra dampwolk. De brandweer roept de hulp in van de landelijke specialistische IBGS-eenheid.
Ter plaatse zorgt het team ervoor dat de situatie stabiliseert. De lekkage wordt gestopt en de plas wordt ingedamd. En een bedrijf, gespecialiseerd in bijzondere opruimwerkzaamheden, wordt ingeschakeld.

Doel

Het oprichten van landelijke specialistische IGBS-eenheden die ingezet worden bij de bronbestrijding tijdens incidenten met gevaarlijke stoffen in een regio.

Waarom

Elke veiligheidsregio is verantwoordelijk (Wet veiligheidsregio’s; art. 25) voor het bestrijden van incidenten met gevaarlijke stoffen. Zoals bijvoorbeeld een lekkend vat brandbare en/ of giftige stof of een lekkage door een weg/spoortransport van een brandbare toxische vloeistof.

Maar bij grootschalige en complexe incidenten met gevaarlijke stoffen – denk aan incidenten die zelden plaatsvinden, maar als het gebeurt een grote impact hebben – is het efficiënter om de krachten te bundelen en de bestrijding en kennis landelijk op te pakken. Het onderdeel specialistische IBGS-eenheden valt onder het landelijke specialisme IGBS.

De specialistische IBGS-eenheden kunnen het incident stabiliseren zodat gespecialiseerde bedrijven/ partners opruimwerkzaamheden kunnen verrichten. Deze eenheid heeft kennis van THV onder IBGS-omstandigheden en kan optreden in gaspak. Zij leveren extra materieel en kennis op het gebied van bronbestrijding.

Hoe

Er is uitgewerkt hoe veiligheidsregio’s gebruik kunnen maken van landelijk gespecialiseerde IBGS-eenheden. Zij leveren toegevoegde waarde aan de veiligheidsregio’s bij complexe en specialistische incidenten. Daarnaast is uitgewerkt hoe dit het beste landelijk georganiseerd kan worden en op welke wijze thema’s als vakbekwaamheid, kennis, uitrusting en alarmering en opkomsttijden optimaal geborgd kunnen worden. Verder is onderzocht welke partijen kunnen worden ingeschakeld als het incident zodanig specialistisch is dat ook de IBGS-eenheden ondersteuning nodig hebben.

Er is voorgesteld om met vijf eenheden, verspreid over Nederland, te gaan werken.

'Ons projectteam bestaat uit deelnemers van verschillende regio’s en bedrijven. Dat maakt dit traject al bijzonder. Ik ben al heel wat jaren adviseur incidentbestrijding en ik vind het geweldig dat we dit nu op landelijk niveau gaan aanpakken. Er liggen aardig wat vragen op onze ‘projectgroepbord’, zogezegd. Zoals bijvoorbeeld de huidige situatie van de gaspakkenteams in relatie tot specialistische IBGS-eenheden. Ook het uitwerken van scenario’s die behoren tot de top van de sturingsdriehoek (afwijking) vind ik een boeiende opdracht.'

Thorsten Hackl, projectleider
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box