Ontsmetting ter plaatse

In het centrum van een middelgrote stad slaat tijdens een drukke regenachtige spits een tankwagen om in een bocht. De tank scheurt en enkele duizenden liters bijtende en toxische vloeistof stromen uit over een wegdek met klinkers. Maar dat niet alleen. Ook fietsers en voetgangers krijgen de vloeistof over zich heen. De brandweer ter plaatse roept onmiddellijk de hulp van het team grootschalige ontsmetting.

Doel

Doel van het onderdeel Ontsmetting is het stroomlijnen en optimaliseren van een centrale regie op de taak ‘ontsmetten van mens, dier en infrastructuur’ en daarbij de samenwerking met defensie te versterken.

Waarom

Met het realiseren van het onderdeel Ontsmetting komt er landelijke regie op eenduidige samenwerking, bekendheid bij het veld en wordt het delen van kennis en ervaringen vergemakkelijkt. Hierdoor zullen de ontsmettingsteams tijdens incidenten waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, efficiënt optreden en mens, dier en infrastructuur en materieel veilig, goed en snel behandelen. Het uitbreiden van effecten wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.

Wat

De organisatie van het proces ‘grootschalig en/of specialistisch ontsmetten’ is beschreven.

De verschillende onderdelen hiervan zijn:

  • De grootschalige ontsmettingseenheden (GOE’s)
  • Gebouw gebonden ontsmetting
  • Ontsmetting van materieel en infrastructuur door Defensie
  • Het inwinnen van advies
  • De relatie met de Backoffice IBGS

Planning

Het eerste concept van het eindrapport is opgeleverd in mei 2020. Nadat er een definitief eindconcept is zal vaststelling en besluitvorming volgen.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box